Nechte si pravidelně zasílat novinky. Stačí vepsat Váš e-mail a potvrdit.

Novela silničního zákona

Novela silničního zákona vstoupila v platnost 22. srpna 2007 vstoupila v platnost novela silničního zákona (č. 215/2007 Sb.). Co to tedy znamená pro nás řidiče v praxi? Novela především odstraňuje různé duplicitní definice a ustanovení a ruší některá absurdní ustanovení a postihy. Nyní se podíváme na novelu důkladnějším pohledem a vše si postupně rozebereme.

1.
O svou výjimku přijdou poštovní vozidla. Ta do teď mohla ignorovat zákaz stání a zákaz zastavení. V praxi si řidiči poštovních vozů většinou zastavili kde chtěli a provoz je nezajímal.

2.
V případě dopravní nehody a odhadnutí škody pod 50 000 Kč není nutné hlásit nehodu. Toto ustanovení je doplněno o to, že nehodu není nutné hlásit i v případě, že částka je rovna 50 000 Kč.

3.
Zavádějí se nové skutkové podstaty přestupků, např. skutková podstata zakrytí, nečitelnosti registrační značky. Za zakrytí či odstranění registrační značky se nyní budou odebírat řidičská oprávnění a bude hrozit pokuta až 10 000 Kč. Toto ustanovení je zde hlavně díky neukázněním motorkářům, kteří rádi zakrývají své RZtky dámskými kalhotkami, různě je ohýbají a nebo je jednoduše vůbec nemají a vyhýbají se tak postihům za rychlou a velmi často nebezpečnou jízdu.

4.
Řidiči se již nebudou muset bát, že za stání či jízdu po místě vyznačeném pro invalidy přijdou o řidičské oprávnění. Nyní bude hrozit pokuta v maximální výši 10 000 Kč.

5.
Odstraněna je také nesmyslnost týkající se zejména cyklistů. Do teď Vám jako cyklistům hrozilo, že pokud spadnete z kola a poraníte se, následně půjdete vyhledat lékařské ošetření a celou věc nenahlásíte, mohli jste být potrestáni za to, že jste nenahlásili dopravní nehodu, jelikož dopravní nehoda se zraněním musí být vždy nahlášena. Toto ustanovení je upraveno tak, že povinnost ohlásit dopravní nehodu, vzniká pouze při způsobení zranění jinému účastníkovi silničního provozu. Zároveň je zde doplněno, v případě způsobení zranění osobě blízké, není nutné nehodu hlásit, nepřeje-li si to poškozená osoba.

Toto jsou nejdůležitější body novely, avšak již teď je jisté, že tato více méně technická úprava nebude v dohledné době jedinou novelou. Policisté si jistě budou přát upravit zejména ustanovení o osobě blízké. V případě přestupku, odvolá-li se majitel vozidla na to, že vůz řídila osoba blízká a nechce uvést její jméno, přestupek zůstane bez vyřešení. Policisté si proto přejí, aby v takovém případě nesl odpovědnost za přestupek majitel vozidla.

[zdroj:http://www.mdcr.cz]napsal Chaindler 23.08.2007 17:08:01 || přečteno: 437x

Rednex @ 2007